Stichting familie van Riemsdijk, Overijsselse tak

een notabel geslacht door de eeuwen heen ....

Content overzicht

De Navorscher

  ...... Viresque acquirit eundo. VIRGILIUS.Algaande wint hij krachten. PROSPECTUS   VAN:   DE NAVORSCHER,     EEN MIDDEL TOT GEDACHTENWISSELING EN LETTERKUNDIG VERKEER TUSSCHEN ALLENDIE JETS WETEN , IETS TE

Souperen tot in de vroege ochtenduren

Bij familiepapieren die in de toekomst aan het regionaal historisch centrum in Zwolle worden overgedragen bevinden zich een aantal offertes voor soupers. Een brief en een paar offertes geven een idee van soupers in het midden van de negentiende eeuw

Gezocht Manuscript

  Onze familiestichting is op zoek naar het manuscript met bestelnummer 6299, dat in juni 2013 te koop is aangeboden bij: Antiquariaat G. van der Steur Kruisstraat 3 
2011 PV Haarlem Titel van dit manuscript RIEMSDIJK, VAN, DEEL, HOEKEMA,

Collectie Van Riemsdijk (Almelo) op archieven.nl

  De collectie van documenten over de familie van Riemsdijk, tak Almelo, staan nu op archieven.nl   Beschrijving van een verzameling bescheiden, afkomstig van de familie Van Riemsdijk (Almelo).   Het archief beslaat de periode 160

Rouwadvertentie overlijden van Jacobus van Riemsdijk

25 april 2015 was het precies 214 jaar geleden dat in één van de oudste kranten van Overijssel (nog niet online te vinden) de rouwadvertentie werd geplaatst van het overlijden van Jacobus van Riemsdijk. Hij overleed, ongehuwd en kinder

Systeem