Stichting familie van Riemsdijk, Overijsselse tak

een notabel geslacht door de eeuwen heen ....

Weetjes

De Navorscher

  ...... Viresque acquirit eundo. VIRGILIUS.Algaande wint hij krachten. PROSPECTUS   VAN:   DE NAVORSCHER,     EEN MIDDEL TOT GEDACHTENWISSELING EN...

Waar komt de naam van Riemsdijk vandaan

Het is op dit moment nog onduidelijk wat de oorsprong is van de naam van Riemsdijk of van Riemsdyk. Een theorie is; Akkerland werd omheind tegen overstromingen, met andere woorden, er werd een dijk...

Huis Gramsbergen

Ligging Huis Gramsbergen lag vroeger bij Gramsbergen. Ontstaan In 1339 kwam bij Gramsbergen dit kasteelachtige gebouw tot stand. Geschiedenis Het huis werd in 1822...