Stichting familie van Riemsdijk, Overijsselse tak

een notabel geslacht door de eeuwen heen ....

Wie is online

We hebben 21 gasten en geen leden online

Toen, op 20 februari...: Van Riemsdijk verdronken

De Opregte Haarlemsche Courant van 20 februari 1841 bevatte deze treurige rouwadvertentie:

 

De oudste onzer vier lievelingen, ons tederbemint en veelbelovend zoontje Antoni Christiaan, ruim 9 jaren oud, werd ons heden op het onverwachts, terwijl hij zich met schaatsen rijden nog eens wilde vermaken en dadelijk door het ijs vallende, dood in huis terug gebragt.

Hartverscheurend is deze slag voor ons ouderlijk hart en doet ons verstomd en troosteloos staan bij het ontzielde lijkje, wanneer wij hierin het plan van den Albestierder willen nagaan, wiens doen de Godsdienst van Jezus Christus ons zegt te zijn welgedaan, en ons hetzelve schonk.

 

Met een verscheurt hart staren wij hem na en moeten in den wil van den almagtigen berusten.

 

F.W. van Riemsdijk, med.doct. A.C.C. Hoenderken. Hardenbergh, den 14den februarij 1841.

 

Antoni Christiaan van Riemsdijk was geboren op 26 oktober 1831 te Stad Hardenberg en verdronken op 14 februari 1841